ثبت شکایت

صندوق الکترونیکی اعلام تخلف کارمندان
 • 0
 • مشخصات شکایت کننده*
  شاکی حقیقی
  شاکی حقوقی
  شکوائیه گروهی
  1
 • نام و نام خانوادگی شکایت کننده:*نام کامل
  2
 • نام پدر:*
  3
 • کد ملی:*
  4
 • اطلاعات تماس و آدرس شاکی یا نماینده:
  5
 • شماره تلفن ثابت:*همراه با کد شهرستان
  6
 • شماره تلفن همراه:*
  7
 • دورنگار:*
  8
 • آدرس:*
  9
 • کد پستی:*بدون خط فاصله
  10
 • مشخصات شکایت شونده
  11
 • نام و نام خانوادگی شکایت شونده:*نام کامل
  12
 • محل خدمت:*
  13
 • مسئولیت:*
  14
 • موضوع شکایت:*
  15
 • شرح شکایت:*در صورتیکه از فرد یا مجموعه ای شکایت دارید، لطفا ایشان را حتما معرفی کنید:
  16
 • ضمایم:*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   17
  • امتیاز*ضعیفمتوسطخوبعالی
   ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد مركز
   18