فايلها
pezeshk.pdf 309.308 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بیشتر

اطلاعات کارکنان کوثر
اطلاعات کارکنان کوثر
تاریخ تکمیل
نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
جنسیت
شماره شناسنامه
شماره همراه
* وضعیت تاهل
آدرس
فرم تحت تکفل

تحت تکفل
نام و نام خانوادگی
سال تولد
نسبت
صحت اطلاعات مورد تائید می باشد
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved