فايلها
pezeshk.pdf 309.308 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بیشتر

لطفا خود را جای ارباب رجوع بگذارید:
-      جهت ارائه خدمات موثر به ارباب رجوع اطلاع رسانی انجام دهید
-      اسناد و مدارک مورد نیاز و شرائط ارائه خدمت را در کنار درب اطاق هایتان نصب کنید
-      دراوقات اداری در محل   کار خود  حضور داشته باشید
-      در هنگام مرخصی و ماموریت اداری حتما زمان برگشت خودرا به همکاران اطلاع دهید تا ارباب رجوع بلاتکلیف و سرگردان نماند
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تبسم یک زبان همگانی است که مردم سرتاسر دنیا آنرا درک می کنند .
-      خود را به جای ارباب رجوع بگذارید.
-      کار ارباب رجوع را به تاخیر نیندازید
-      اگر کاری نمی توانید برایش انجام دهید یا در حیطه وظایف شما نیست با متانت و خوشرویی راهنمایی اش کنید تا تکلیف خود را بداند
-      مشکل خود را به دوش دیگران نیاندازید
-      کار ارباب رجوع را به امروز وفردا نیاندازید
-      ارباب رجوع را مثل توپ به همدیگر پاس ندهید
-      همیشه بیاید باور داشته باشید که ما فقط و فقط به خاطر ارباب رجوع حقوق می گیریم
-      باید همیشه به یاد داشته باشیم ، ارباب رجوع ،رئیس ما است
-      زمان مشخص را برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع در نظر بگیرید
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved