فايلها
pezeshk.pdf 309.308 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


سه‌شنبه 5 آذر 1392 توصیه های لازم برای پیشگیری به بیماران دیابتی:
برای بیماران دیابتی همراه داشتن مقداری موادشیرین خیلی مهم میباشد.
بیماران بایدازخوردن غذاهای پرکالری و پرچربی جهت درمان افت قندخون پرهیزکنند
همیشه کارت مخصوص بیماری و تلفن همراه خودراهمراه داشته باشند
وعده های غذایی مختصربین وعده غذای اصلی وقبل ازخواب ممکن است برای مقابله بااثرات حداکثرانسولین دربدن نیازشود
اندازه گیری قندخون بایدبه طورمنظم 7صبح و6صبح بعدازظهرانجام شده ونتایج ثبت شودبه خصوص درصورت مشکل درتنظیم میزان قندخون وتکرارعلایم ونشانه های افت ان پزشک اطلاع دهد.  


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved